துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்விச் செய்திகள்

Click Here

தினம் ஒரு தகவல்

Click Here

HEALTH TIPS

Click HereLESSON PLAN GUIDE

Click Here

CEO PROCEEDINGS

Click Here

வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள்

Click HereMonday, January 24, 2022

வகுப்பு 10 | சைகைமொழி வழி | கணக்கு | விகிதமுறு கோவைகள் | அலகு 3 | KalviTv
வகுப்பு 10 | சைகைமொழி வழி | சமூகஅறிவியல் | 19 ம் நூற்றாண்டின் சமய இயக்கங்கள் | அலகு 5 | KalviTv

வகுப்பு 10 | சைகைமொழி வழி | சமூகஅறிவியல் | 19 ம் நூற்றாண்டின் சமய இயக்கங்கள் | அலகு 5 | KalviTv

January 24, 2022 0 Comments
வகுப்பு 10 | சைகைமொழி வழி | சமூகஅறிவியல் | 19 ம் நூற்றாண்டின் சமய இயக்கங்கள் | அலகு 5 | KalviTv
Read More
Class 10 | வகுப்பு 10 | அறிவியல் | அலகு 2 | ஒளியியல் | Kalvi TV
Class 10 | English | Prose - The night the ghost got in | Unit 2 | Part 1 | KalviTv
Class 10 | வகுப்பு 10 | தமிழ் | இராமானுசர் நாடகம் | இயல் 8 | KalviTv
Class9 |வகுப்பு 9| சமுக அறிவியல் | தேர்தல் அரசியல் மற்றும் அழுத்தக்குழுக்கள் | அலகு1|பகுதி1 |KalviTv

Class9 |வகுப்பு 9| சமுக அறிவியல் | தேர்தல் அரசியல் மற்றும் அழுத்தக்குழுக்கள் | அலகு1|பகுதி1 |KalviTv

January 24, 2022 0 Comments
Class9 |வகுப்பு 9| சமுக அறிவியல் | தேர்தல் அரசியல் மற்றும் அழுத்தக்குழுக்கள் | அலகு1|பகுதி1 |KalviTv
Read More
Class 9 | வகுப்பு 9 |அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 | பகுதி 1 | KalviTv