துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

Search This Site

Monday, September 25, 2023

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்று (25-09-2023) வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு (PDF)

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்று (25-09-2023) வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு (PDF)

September 25, 2023 0 Comments
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்று (25-09-2023) வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு (PDF) Download TNPSC Notification
Read More
2023 -2024ம் கல்வியாண்டு முதல் பருவத்தேர்வு விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு

2023 -2024ம் கல்வியாண்டு முதல் பருவத்தேர்வு விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு

September 25, 2023 0 Comments
2023 -2024ம் கல்வியாண்டு முதல் பருவத்தேர்வு விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அறிவிப்பு Download DEE Proceedings
Read More
பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் 26-09-2023

பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் 26-09-2023

September 25, 2023 0 Comments
பள்ளி காலை வழிபாட்டு செயல்பாடுகள் 26-09-2023 திருக்குறள் :  பால் :அறத்துப்பால் இயல்:துறவறவியல் அதிகாரம் : தவம் குறள் :267 சுடச்சுடரும் ப...
Read More
எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பு 4 & 5 இரண்டாம் பருவ பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை
எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பு 1-3 இரண்டாம் பருவ பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை
2023 - 2024ம் கல்வியாண்டு எண்ணும் எழுத்தும் இரண்டாம் பருவம் ஒன்றிய அளவிலான பயிற்சி தேதி  மாற்றம் மற்றும் பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை (முழு விவரம்)

2023 - 2024ம் கல்வியாண்டு எண்ணும் எழுத்தும் இரண்டாம் பருவம் ஒன்றிய அளவிலான பயிற்சி தேதி மாற்றம் மற்றும் பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை (முழு விவரம்)

September 25, 2023 0 Comments
2023 - 2024ம் கல்வியாண்டு எண்ணும் எழுத்தும் இரண்டாம் பருவம் ஒன்றிய அளவிலான பயிற்சி தேதி  மாற்றம் மற்றும் பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை (முழு விவர...
Read More
TTS Exam 2023 - Offline Payment Instructions by DGE!!!