அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கு இந்த கல்வி ஆண்டின் இறுதி வேலை நாள் குறித்து - முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்! - துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

இந்த வலைப்பதிவில் தேடுங்கள்

Thursday, May 12, 2022

அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கு இந்த கல்வி ஆண்டின் இறுதி வேலை நாள் குறித்து - முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!

நாளை (13.05.2022) அனைத்து வகை தொடக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு இந்த கல்வி ஆண்டின் இறுதி வேலை நாள் - திண்டுக்கல் முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!


No comments:

Post a Comment