தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகள் - ThulirKalvi

Latest

Search Here!

Sunday, February 11, 2024

தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகள்

👉Wanted PG Teachers (Salary 60,000 - 70,000) UG Teachers (Salary 45,000 - 60,000) Walk in Interview - Click here

👉INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY KANCHEEPURAM -  RECRUITMENT NOTICE - CLICK HERE

👉தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகள் - CLICK HERE

👉WANTED PRINCIPAL FOR ENGINEERING COLLEGE - CLICK HERE

👉Wanted Staff Nurse Walk in Interview - Click here


தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகம் சமயபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி - 621 112, www.dsuniversity.ac.in WANTED Sr. ACCOUNTANT/ ACCOUNTANT Male & Female Candidates should have completed M.Com / B.Com degree and knowledge of working with tally. 

SECURITY Male 10th / 12th HOSTEL SUPERVISOR / WARDEN (FULL TIME) Male & Female Any Degree OFFICE ASSISTANTS & ATTENDERS Male & Female Any Degree Salary: Negotiable Applications are invited from the eligible Candidates Last Date to Apply - 21.02.2024 Email address to apply : hr@dsuniversity.ac.in Mob: 63799 01041 | 63794 80134

No comments:

Post a Comment